Một số mục tiêu mà tổ chức y tế chúng tôi đặt ra khi hoạt động trên nền tảng y tế số toàn dân:

  • Tiếp cận và Chăm sóc Toàn dân: Globicare đặt mục tiêu đảm bảo rằng nền tảng y tế số cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến tất cả mọi người, bao gồm cả những khu vực hẻo lánh hay những người khó tiếp cận dịch vụ y tế truyền thống.
  • Tăng Cường Sự Kết nối Giữa Bệnh nhân và Chuyên gia Y tế: Một mục tiêu quan trọng có thể là tăng cường sự kết nối giữa bệnh nhân và chuyên gia y tế thông qua nền tảng y tế số, bằng cách sử dụng các công nghệ như video call, chat, hồ sơ điện tử để cải thiện trải nghiệm và hiệu quả chăm sóc.
  • Quản lý và Theo dõi Bệnh nhân tốt hơn: Globicare với mục tiêu cung cấp công cụ quản lý bệnh nhân và theo dõi sức khỏe toàn diện cho bệnh nhân thông qua nền tảng y tế số. Điều này giúp bệnh nhân tự quản lý sức khỏe và giúp chuyên gia y tế theo dõi bệnh hiệu quả hơn.
  • Tư vấn và Giáo dục Sức khỏe: Globicare tập trung vào việc cung cấp thông tin, tư vấn và giáo dục về sức khỏe thông qua nền tảng y tế số để nâng cao nhận thức và kiến thức về sức khỏe của cộng đồng.
  • An toàn và Bảo mật Thông tin: Một mục tiêu chính có thể là đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin y tế của bệnh nhân trên nền tảng số. Việc này là quan trọng để giữ cho dữ liệu y tế cá nhân được bảo vệ và tuân thủ các quy định an toàn thông tin y tế.
  • Tích hợp Hệ thống Y tế: Globicare tích hợp nền tảng y tế số với hệ thống y tế tổng thể của quốc gia, giúp cải thiện tương tác giữa các cấp độ chăm sóc sức khỏe và tối ưu hóa dữ liệu y tế.

Globicare với mong muốn mang lại nhiều lợi ích trong việc cung cấp dịch vụ y tế số toàn dân và cung cấp lợi ích cho cả bệnh nhân và hệ thống y tế.