Các gói dịch vụ bạn có thể lựa chọn

Chức năng Gói cơ bản – miễn phí Gói chuyên nghiệp – có phí Gói kinh doanh – có phí
Truyền trực tuyến (streamming/live) nhiều tín hiệu
Truyền trực tuyến (streamming/live) cả màn hình
Phóng to đoạn tín hiệu được chọn
Lưu, tạo báo cáo tĩnh file pdf, kèm phân tích cơ bản miễn phí lần đầu
Lưu, tạo báo cáo tĩnh file pdf, kèm phân tích nâng cao không
Lưu, tạo báo cáo động (file mov, mp4) miễn phí lần đầu
Xem lại, không lưu được  miễn phí lần đầu
Xem lại, lưu báo cáo tĩnh có phân tích cơ bản không
Xem lại, lưu báo cáo tĩnh và động, có phân tích nâng cao không không
Chat text – text cùng một ngôn ngữ
Chat voice – text cùng một ngôn ngữ không
Chat voice – text nhiều ngôn ngữ không không
Bệnh nhân tự đặt ngưỡng
Bác sỹ đặt ngưỡng từ xa không
☑️  Gói chuyên nghiệp: dành cho đối tượng là bác sỹ

☑️  Gói kinh doanh: dành cho đối tượng là các phòng khám/trung tâm y tế