Hệ thống lưu trữ hồ sơ sức khỏe điện tử

Cung cấp dữ liệu sức khỏe của một cá nhân sau khi được đo khám. Hồ sơ được lập, hiển thị, cập nhật, lưu trữ và chia sẻ bằng phương tiện điện tử. Người dùng có thể lưu trữ các bản ghi kết quả đo, hồ sơ khám bệnh điện tử, hồ sơ điều trị điện tử vào sổ sức khỏe của cá nhân thông qua nền tảng do Globicare cung cấp. G-EHR tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), các công nghệ phân tích dữ liệu lớn tạo tiện ích cho người dùng ở mức tối đa.

Công nghệ

Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cùng các công nghệ phân tích dữ liệu nhằm tạo ra tiện ích cho người dùng ở mức tối đa

Tương thích

Với các hệ thống lưu trữ hồ sơ sức khỏe hiện có, cho phép tương tác dễ dàng với các hệ thống – dịch vụ khác.

Mô hình

Lưu trữ và vận hành tương tự cấu trúc email điện tử. Người dùng có thể lưu các bản ghi kết quả đo, hồ sơ khám bệnh, điều trị vào sổ sức khỏe cá nhân được mã hóa riêng biệt.

Thiết bị theo dõi chỉ số sinh tồn lưu động Globi-D

Là phiên bản nâng cấp của Globi A. Bệnh nhân có thể thao tác tạo/đăng nhập ngay trên màn hình cảm ứng, kết nối với bác sỹ thông qua tài khoản cá nhân trên hệ thống của Globi.

  • Đo nồng độ Oxy trong máu (SP02)
  • Đo huyết áp
  • Đo nhịp tim, nhịp mạch, nhịp thở
  • Nhiệt độ cơ thể
  • Hiển thị biểu đồ thể tích (Plethysmogram)

Bạn cần tư vấn
Hãy gọi cho chúng tôi!

(123) 222-8888

Tài liệu giải pháp

Tải xuống tài liệu giải pháp G-Telehealth